ĐĂNG KÝ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG WEB MARKETING DU KÍCH MOMA BẢN CƠ BẢN

Trở thành đối tác MOMA  để tăng thêm thu nhập

Tăng thu nhập thật dễ dàng khi giới thiệu khách hàng làm website tại Haravan. Hưởng ngay 10% doanh thu !

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ĐĂNG NHẬP

Chương trình đối tác tại MOMA hấp dẫn bởi vì

Không mất phí

Đăng ký hoàn toàn miễn phí Trọn đời

Nhận ngay 35% hoa hồng/ hợp đồng

Ghi chú:Moma  sẽ thanh toán hoa hồng cho partner ngay khi đối tác yêu cầu

Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Moma  sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc

Hệ thống quản lý khách hàng, tài chính minh bạch

Theo dõi các khách hàng, thống kê doanh thu hàng tháng với hệ thông quản lý khách hàng cung cấp cho đối tác. Cooki lưu 2 năm lên khách cữ giới thiệu thỏa mái

Được tin dùng bởi hơn 108.000 nhà kinh doanh

Tham gia cùng MOAM  và nhận ưu đãi đặc biệt

Không ngừng gia tăng thu nhập của bạnvới chính sách đặc quyền dành cho đại lý của MOMA

BẢNG CƠ CHẾ HOA HỒNG MOMA VÀ CỘNG SỰ

THAY MẶT GIÁM ĐỐC TRẦN HẢI NAM CÔNG BỐ:

Doanh số (Triệu vnđ) Hoa hồng mua lần 1 / Giá trị đơn hàng Hoa hồng mua lần 2 / Giá trị đơn hàng Chênh lệch mức hoa hồng Hoa hồng nhận được 1 năm Hoa hồng nhận được 2 năm Tổng thu nhập 1 năm Tổng thu nhập 2 năm
0-10 (Tr/VNĐ) 23% 35% 10.000.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ
10-20 (Tr/VNĐ) 25% 35% 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ 16.800.000 VNĐ
20-50 (Tr/VNĐ) 27% 35% 30.000.000 VNĐ 8.100.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 17.900.000 VNĐ 35.400.000 VNĐ
50-70 (Tr/VNĐ) 29% 35% 20.000.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 23.700.000 VNĐ 48.200.000 VNĐ
70-100 (Tr/VNĐ) 30% 35% 30.000.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 32.700.000 VNĐ 67.700.000 VNĐ
200 (Tr/VNĐ) 35% 35% 100.000.000 VNĐ 35.800.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ 62.700.000 VNĐ 132.700.000 VNĐ