TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành công ty CÓ VÍ ĐIỆN TỬ MOMA GIAO DỊCH TOÀN CẦU THÔNG QUA NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOMA

Sứ mệnh

Tạo ra nền tảng công nghệ giúp giúp các các nhân, doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng và dựng dựng được lượng khách hàng trung thành riêng của mình.

Giá trị cốt lõi - 5T

Gắng hoàn thiện sứ mệnh của mình, thượng tôn pháp luật, lấy lợi ích của khách hàng là mục tiêu, là trọng tâm cần phục vụ.

Thấu hiểu

 

 

Luôn luôn lắng nghe thấu hiểu nhu cầu, đặt mình vào vị trí khách hàng để hiểu cái khó của người sử dụng

Trí thức

Sáng tạo là giá trị cốt lõi, luôn luôn đặt bài toán: Khách hàng có lợi gì? Khách hàng có thuận tiện không? Có thể tốt hơn được không?

Tín nhiệm

Là đối tác chân thành Đồng hành cùng phát triển

Tinh tế

Tinh tế trong thiết kế, thuận tiện trong sử dụng, tế nhị trong việc triển khai và hỗ trợ khách hàng

Trợ giúp

Trợ giúp theo đúng đặc thù của doanh nghiệp Không áp đặt, máy móc.Tôn trọng và hỗ trợ tinh thần doanh nhân, khởi nghiệp. Cam kết hỗ trợ tối đa đối với những doanh nghiệp nhỏ, mới khởi nghiệp – Đồng hành cùng phát triển