MGM Program có thực sự quan trọng

Chúng ta có thể tiếp cận 100 khách hàng may ra bán được cho vài khách hàng.

Nhưng nếu những khách hàng cũ của doanh nghiệp giới thiệu cho 100 khách hàng khác. Chúng ta có cơ hội bán được hàng đến một nửa số đó, thậm chí hơn thế.

Vì sao?

Thứ nhất, khách hàng nào cũng cần một điểm tựa, một tham khảo khi ra quyết định, và điểm tựa quan trọng nhất của họ chính là người mua trước. Kể cả trong trường hợp không có giới thiệu khách hàng vẫn đi tham khảo người mua trước đó.

Thứ hai, rất thú vị, khách hàng cũ là người biết chính xác nhất ai là khách hàng phù hợp với sản phẩm của bạn. Vì vậy, khi bạn tự tiếp cận 100 đối tượng thì phần lớn có thể không đúng đối tượng có nhu cầu, còn khách hàng cũ giới thiệu thì xác suất rất cao là đúng người có nhu cầu với sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Khách hàng cũ biết về khách hàng mục tiêu của bạn hơn chính bản thân bạn!

Câu hỏi đặt ra là:

Khách hàng của bạn đang giới thiệu bạn với người khác vì điều gì?

Bạn đang làm gì để khách hàng giới thiệu?

Nếu chưa trả lời được câu hỏi này, doanh nghiệp có thể tìm đến giải pháp tư vấn từ MOMA


(*) Xem thêm